Перейти на мобільну версію сайту


29.09.2017

ПОДАРУНОК ДО ДНЯ ВЧИТЕЛЯ

classroomНапередодні Дня вчителя Президент України Петро Порошенко підписав важливий освітянський документ – Закону України «Про освіту». Уже сьогодні він зібрав чимало симпатиків та скептиків. Які ж нововведення чекають на школярів та педагогів, цього тижня дізнавався «КлюЧ».

ТЕРИТОРІАЛЬНА ДОСТУПНІСТЬ

Закон вводить поняття територіальної доступності – тобто, кожна школа має взяти дитину, яка живе на її (школи) території обслуговування. 13-а стаття закону гарантує право дитини з цієї території навчатися в державній чи комунальній школі. За бажанням, батьки можуть віддати дитину в іншу школу, якщо там будуть вільні місця.

ОСВІТНІ ТЕРМІНИ
Як правило, діти ходитимуть до школи з 6-річного віку, а навчання триватиме 12 років. Воно розподілиться таким чином:
– початкова школа (1-4 класи, при цьому відбір до гімназій відмінять);
– базова середня школа (5-9 класи – гімназія);
– профільна школа (10-12 класи). Ця школа може бути або професійною, або академічною (ліцеї академічного або професійного спрямування). Після завершення професійного навчання дитина зможе працювати або продовжити навчання у виші. Академічна школа передбачає поглиблене вивчення предметів та вступ на 1 курс вишу.

Дві перші школи можуть бути як частинами одного навчального закладу, так і двома різними. Планується, що профільна школа з 2027 року (рік появи 10 класу Нової української школи) буде відокремлена від гімназії.

Після кожного з етапів навчання буде проводитись державна підсумкова атестація (ДПА), яка може бути у вигляді ЗНО. За її результатами учнів будуть зараховувати на наступний освітній рівень. Варто зауважити, що для початкової школи оцінювання слугуватиме лише для моніторингу успішності.

Для досягнення вищих результатів освіти потрібно більше часу. Тому запроваджується саме 12-річне навчання. Втім, міністр освіти Лілія Гриневич наголошувала, що тривалість навчання на бакалавраті планується скоротити на рік – тож загальний час, що люди проводитимуть у класах та аудиторіях, не зміниться.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ НАВЧАННЯ

Новий Закон запроваджує таке поняття, як компетентнісне навчання. Це не теоретичні знання, які діти отримують у школах зараз, це впорядковані знання та вміння застосовувати їх у житті. Тобто, основні акценти будуть спрямовані не на вивчення чи зазубрювання правил або визначень, а того, як діти розуміють теорію на практиці.
Законотворці виділили такі компетентності:
– вільне володіння державною мовою;
– здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та щонайменше однією з іноземних мов;
– математична компетентність;
– компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій;
– інноваційність;
– екологічна компетентність;
– інформаційно-комунікаційна компетентність.
– навчання впродовж життя;
– громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробутом та здоровим способом життя;
– культурна компетентність;
– підприємливість та фінансова грамотність;
– інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Усі компетентності об’єднуватимуть так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати свою думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими. Вчителі, батьки та учні зможуть спільно обирати темп навчання, складність та заглиблення в той матеріал, який найбільше цікавить дитину.

освіта (2)ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Так, він нарешті існуватиме й буде забезпечений через індивідуальний навчальний план. Це буде документ, який визначає послідовність, форму і темп засвоєння учнем навчальної програми. Такий план створюється учнем разом зі школою, аби забезпечити його індивідуальну освітню траєкторію.

До слова, законом передбачено батьківську причетність, тобто батьки можуть брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини (це стосується дітей з особливими потребами) та/або індивідуального навчального плану (стосується всіх). До прикладу, якщо батьки вільно володіють англійською чи іншою мовою, вони можуть написати заяву на ім’я директора школи й запевнити, що самі навчатимуть свою дитину іноземній мові. А під час уроку їхня дитина може знаходитися в бібліотеці та читати книжку. Якщо таке рішення затвердить Педагогічна рада школи, то так і буде.

НАВЧАННЯ ВДОМА

Закон визнає дистанційне (коли учень вчиться в школі через інтернет), екстернатне (коли школяр самостійно оволодіває навчальним матеріалом), сімейне або домашнє навчання (коли освіту забезпечують батьки) та педагогічний патронаж (якщо дитина за станом здоров’я не може відвідувати заняття в школі, то за нею закріплюють вчителя, який навчає її вдома). Ці форми освіти дозволять дитині вчитись або вдома (самостійно, з батьками чи дистанційно в школі), або з репетиторами, чи в альтернативній школі. У будь-якому випадку учень має пройти оцінювання, аби перейти в наступний клас.

КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСАМИ

Навчальні заклади будуть зобов’язані публікувати на своїх сайтах чи на сайтах місцевих управлінь освіти інформацію про використання коштів. Тож можна буде легко прослідкувати, на що пішов благодійний внесок, як розпорядилися фондом класу чи школи, скільки грошей виділено на навчальний заклад та що планували закупити.

До речі, там же можна буде знайти ліцензію на здійснення освітньої діяльності, свідоцтво про акредитацію освітніх програм, результати моніторингу якості освіти, інформацію про педагогічний склад та про те, наскільки заклад обладнаний для осіб з інвалідністю.

... І УПРАВЛІННЯМ

Законом передбачене таке поняття, як батьківська рада – це громадський орган самоврядування. Є також піклувальні ради (в школах) або наглядові (у ВНЗ). Батьки можуть бути членами таких рад. Піклувальна рада може брати участь у визначенні стратегії розвитку школи та контролювати її виконання, залучати додаткове фінансування, контролювати кошторис, вносити рекомендації, які директор зобов’язаний розглянути, а також вносити засновнику школи подання про заохочення або відкликання керівника. Крім того, члени цієї ради можуть брати учать у роботі колегіальних органів з правом дорадчого голосу. Також представники батьківського самоврядування братимуть участь у призначенні керівника школи – вони мають бути членами конкурсної комісії, яка обиратиме директора.

Окрім цього, в законі прописані права батьків. Серед важливих – завчасно отримувати інформацію про заплановані та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду (або незгоду) на участь дитини в них, а також брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану.

До слова, держава виділяє фіксовану суму грошей на навчання кожного учня – наразі це близько 10 тисяч гривень на рік, а для дітей з особливими потребами – близько 25 тисяч. Ці кошти будуть направлятися як у державний, так і приватний заклад, який має ліцензію на провадження освітньої діяльності.

ОСВІТНЯ ПОСЛУГА

Її якість буде визначитися тим, чи набув учень компетентностей, передбачених тим чи іншим рівнем. Планується створення окремого центрального органу із забепечення якості освіти – так звана Державна служба якості освіти. Вона матиме територіальні органи в областях. Районні управління більше не будуть «кошмарити» школи з інспекціями та атестаціями.

Навчальні заклади матимуть декілька зовнішніх перевірок:

1) Ліцензування освітньої діяльності – визнання спроможності школи займатися освітою. Поки що всі школи отримають ліцензію автоматично, без проходження процедури, а от нові будуть проходити ліцензування.

2) Інституційний аудит. Це планова перевірка задля контролю якості освіти, яку буде проводити Держслужба якості освіти. 

3) Позапланова перевірка за ініціативою засновника, керівника, Педагогічної ради, Піклувальної ради та вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори або конференція колективу). Якщо діяльність школи не відповідає законодавству або ліцензійним умовам, служба визначає строк усунення порушень. Якщо школа їх не усуне, засновник отримає рекомендації щодо зміни директора, припинення діяльності чи реорганізації школи.

Держава гарантуватиме академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти. Це означає, що орган, у сферу управління якого входить школа, буде лише підписувати контракт з директором після конкурсного відбору, а вже директор призначатиме вчителів та визначатиме їхні обов’язки.

Директор призначатиметься лише на 6 років і не зможе обіймати посаду в одній школі більше двох термінів.

освітаЗМІНИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Вчитель не буде прив’язаний до обов’язкових програм міністерства. Школа, звісно, може користуватися типовими освітніми програмами, але може й розробляти свої.
Вчитель отримає більшу гнучкість у виборі та послідовності тем, зможе пропонувати свої методи викладання, привносити у навчання тренінгово-ігровий елемент, матиме свободу у виборі форм та методів викладання.

Крім того, запроваджується свобода у виборі місця та виду підвищення кваліфікації вчителя. Закон також передбачає, що педагог має пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації протягом 5 років. І, звісно, підвищення зарплат – закон передбачає мінімальну зарплату вчителя в розмірі не менше 4 прожиткових мінімумів (на сьогодні це складає 6 736 гривень).

ОПОРНІ ШКОЛИ

Законопроект закріплює процес створення освітніх округів та опорних шкіл (закладів, за якими визначена певна територія обслуговування). Якщо в селі немає школи, або її закрили через малу кількість учнів, то за кошти місцевого бюджету має бути організоване безкоштовне довезення учнів до найближчої опорної школи та у зворотному напрямку. Причому, цей транспорт має бути доступним для осіб з особливими потребами: із порушенням зору, слуху та опорно-рухового апарату.

Найменші учні (1-4 класи), щоб не обтяжувати їх додатковим навантаженням щоденної дороги до школи і назад, навчатимуться індивідуально або в якійсь іншій формі.

Також можливе приєднання малокомплектної школи в селі до опорної, вона матиме статус філії. До слова, цей варіант уже існує в Гуменецькій територіальній громаді. Навчатися у філії можна буде в початковій (1-4 класи) та в окремих випадках у базовій школі (5-9 класи), яка створюється за рішенням засновника. У профільну – 10-12 класи – у будь-якому разі доведеться доїжджати. Також учні, які здобувають освіту не за місцем проживання, можуть забезпечуватись гуртожитками.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Інклюзивний тип освіти за новим Законом у пріоритеті. Згідно з постановою Кабміну №753, з 1 вересня 2017 р. припиняється набір у школи-інтернати, а діти з особливими потребами мають зараховуватись в інклюзивні класи. До 2022 року органам місцевого врядування рекомендовано перетворити наявні школи-інтернати для дітей з особливими навчальними потребами на заклади іншого типу.

На думку законотворців, дитина з інвалідністю краще соціалізується, а інші діти вчаться толерантності. Це немає вплинути на рівень освіти або обсяг охопленого матеріалу загалом у класі: у випадку, якщо ця дитина не встигатиме за однокласниками, з нею ще займатимуться індивідуально.

Діти з особливими потребами мають бути забезпечені всім необхідним: книжками шрифтом Брайля, аудіокнигами, у разі потреби вони мають право навчатись жестовою мовою, а в закладах мають бути пандуси та, за можливістю, ліфти. Документ про освіту людям із порушенням зору буде дублюватися шрифтом Брайля за їхнім запитом.

У разі психічних особливостей розвитку, дитина зможе розпочинати навчання з іншого віку та вчитися в початковій і базовій школах довше, при цьому її програма доповниться корекційно-розвивальною складовою. Держава, зі свого боку, має забезпечити підготовку фахівців для роботи з такими дітьми.

Щодо релігійних цінностей, то, відповідно до закону, державні та комунальні заклади освіти мають бути відокремлені від церкви та будь-яких інших релігійних організацій. Їхнім вчителям та керівництву заборонено залучати дітей до релігійної діяльності. Таке можливо лише в приватних закадах, або спеціалізованих релігійних організаціях.


Теги: освіта, до Дня вчителя

Дивіться також:

Повернення до списку

Реєстрація
Забули пароль?
 
Увійти як користувач:
Увійти як користувач
Ви можете увійти на сайт, якщо ви зареєстровані на одному з цих сервісів:


Наша адреса: 
Україна,
м. Кам'янець-Подільський, 
вул.Соборна, 27.