Перейти на мобільну версію сайту


24.01.2020

ГАРАНТІЇ РІВНОГО ДОСТУПУ

освіта16 січня 2020 року Верховною Радою для більшості освітян був прийнятий, можна сказати доленосний новий Закон «Про повну загальну середню освіту». Його можна довго обговорювати, дискутувати, але, для тих працівників освітньої галузі, які не помилилися в виборі цієї професії, він відкриває багато можливостей для подальшого розвитку, креативного підходу до роботи вчителя, а саме форми викладання самого предмету. Якщо раніше педагог був дещо обмежений в методі свого викладання, то зараз держава дає йому зелене світло. Фантазуй, експерементуй і давай знання. Ось так би я охарактеризувала основний контент закону. Хоча у цьому всьому є багато але…

Будь-яка галузь з часом потребує змін, зараз нам звичніше говорити – реформування. За медичною реформою дуже швидко прийшла і освітня. Що вона собою передбачає і яким чином буде втілюватися в життя, спробуємо розібратися.

ЩО ЦЕЙ ЗАКОН ДАЄ ДЛЯ УЧНІВ
Насамперед, гарантії рівного доступу до освіти. Закон дійсно гарантує зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів, при цьому заклад має бути територіально доступним для дітей незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження.

Друге, це – інклюзивність – тобто можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися в звичайних школах за власним освітнім простором. Це дає можливість кожному учню гнучко та з урахуванням власних потреб і талантів будувати своє навчання. Це важливо передусім для дітей з особливими освітніми потребами й тих учнів, що додатково поглиблено навчаються поза школою чи прагнуть навчатись вдома.

Для роботи за індивідуальною траєкторією учень та його батьки повинні будуть звернутися із заявою до школи. Під це створюватимуть індивідуальний навчальний план, який писатимуть разом педагоги, батьки та учень, схвалюватиме педрада та затверджуватиме директор.

Далі для підтвердження знань з предметів, які здобуваються поза закладом, проводиться звичайне річне оцінювання чи ДПА.

Якщо ж йдеться про підтвердження результатів за домашньою формою, школяру потрібно буде здавати семестровий контроль (тобто 2 на рік).

Третє. Закон вперше відкриває можливість надання учням, що цього потребують, індивідуальних та/або групових консультацій на базі школи. Планується, що такі консультації оплачуватимуться за рахунок держави.

Діти на тривалому стаціонарному лікуванні завдяки прийняттю цього документа нарешті отримають захищене законом право здобувати освіту в медзакладах.

Позитивним моментом є також те, що вибір предметів залишається за учнями. Закон запроваджує право учнів обирати курси, навчальні предмети (інтегровані курси).

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ ДОБРОЧЕСНОСТІ.
Закон вперше на законодавчому рівні встановлює право учнів на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів навчання, незалежно від виду та форми здобуття ними освіти. Водночас документ деталізує та доповнює положення Закону України «Про освіту» та встановлює конкретні види відповідальності за порушення академічної доброчесності.

ЗАКОНОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ТРИ АДАПТАЦІЙНІ ЦИКЛИ НАВЧАННЯ
1-2 класи, 5-6 класи та 10 клас. Це дійсно дуже необхідно як для учнів так і для вчителів. Ці періоди – найбільш вразливі для дітей впродовж шкільного життя. Відтепер це обов’язково враховуватиметься при плануванні навчання у школах.

УЧНІВСЬКЕ СОМОВРЯДУВАННЯ БУДЕ МАТИ БІЛЬШЕ ПРАВ
Закон передбачає
:
• чіткі повноваження учнівського самоврядування;
• право керівнику учнівського самоврядування на невідкладний прийом керівником закладу освіти;
• право учнів через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

ЩО СТОСУЄТЬСЯ МОВИ
Закон передбачає три моделі вивчення української мови у школах. Дана новація – результат деталізації положень Закону "Про освіту". Відповідна стаття документа була написана за результатами численних консультацій з представниками національних меншин та за результатами рекомендацій Венеціанської комісії.

Отже, перша модель передбачена для корінних народів України, що не проживають у мовному середовищі своєї мови та не мають держави, яка цю мову захищала б та розвивала. Найперше йдеться про кримських татар.

Для них у першу модель закладено навчання мовою корінного народу з 1 до 11 (12) класу поряд з ґрунтовним вивченням української мови.

Друга модель – для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі:
• материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі;
• у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у не менше 40% предметів, які вивчаються державною мовою;
• зі старшої школи не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

Третя модель працюватиме для решти національних громад України. Вона стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також що проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова). Там початкова школа також буде мовою меншини разом із вивченням української, а з 5 класу не менше 80% навчального часу читатиметься державною мовою.

освіта-1ЩО СТОСУЄТЬСЯ ВЧИТЕЛІВ
На мою думку, відповідно цього Закону вчителю надається реальна повна автономія в роботі, яка буде виражатися у:

• створенні програм;
• розробці власної системи оцінювання та заохочення учня (зі створенням шкали переведення у 12-бальну шкалу);
• підвищенні кваліфікації за власним вибором та за кошт держави.

БІЛЬШІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗРОСТАНЯ ЗАРПЛАТИ ВЧИТЕЛЯ
Закон передбачає більше доплат для вчителів, зокрема від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами. Окрім цього, педагоги зможуть отримувати додаткові доплати, які завдяки закону матиме змогу встановлювати засновник закладу.

Також новий Закон встановлює державні гарантії на підвищення кваліфікації вчителя та передбачає його співфінансування з державного та місцевих бюджетів, можливість підвищувати кваліфікацію у недержавних провайдерів, створення нових центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Документ також визначає категорії педагогічних працівників, що мають право на проходження сертифікації, та права і обов’язки, яких набувають учителі у разі її успішного проходження.

ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕРНАТУРА ДЛЯ МОЛОДОГО ВЧТЕЛЯ
Перший рік роботи молодий вчитель проходитиме педагогічну інтернатуру. В її межах він чи вона отримає наставника, який буде зобов’язаний надавати консультації молодому фахівцю та допомагати йому стати успішним вчителем. Наставник отримуватиме додаткову 20% надбавку.

ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ БУДУТЬ НОВІ ПІДХОДИ.
Згідно Закону «Про освіту», директор може займати свою посаду не більше 2 термінів по 6 років поспіль в одному закладі. Однак, щоб ця змінність влади давала позитивні наслідки для розвитку закладу, мають діяти прозорі та чесні механізми виборів директорів. З урахуванням пілотування різних видів конкурсного відбору директорів Закон встановлює, що колектив школи та батьки відіграватимуть дорадчу роль під час виборів, але сам конкурс проводитиме незалежна комісія. Також обов’язковою є відеотрансляція та відеофіксація відбору. Це має мінімізувати використання адмінресурсу директором, а також вплив виборів на навчальний процес. Закон також передбачає, що в межах конкурсу директор обов’язково повинен буде представити стратегічний план розвитку закладу. При цьому до 1 липня 2020 року директори шкіл, які перебувають на безстрокових трудових угодах, будуть в обов’язковому порядку переведені на строкові трудові угоди на 6 років (на 1 рік – для директорів, які отримують пенсію за віком) з наступною можливістю брати участь у конкурсі.

ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ШКІЛ
Новоприйнятий Закон передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів. Зокрема на:

• формування структури закладу та штатного розпису;
• встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій та/або їхніх розмірів, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
• оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;
• оплату підвищення кваліфікації педпрацівників;
• укладення цивільно-правових угод для забезпечення діяльності закладу.

З 2020 року під час підвищення кваліфікації діятиме принцип «гроші ходять за вчителем», а самі педагоги братимуть безпосередню участь у плануванні свого професійного розвитку. Необхідні зміни до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників сьогодні, 27 грудня 2019 року, затвердив Уряд. Згідно з Порядком, підвищення кваліфікації плануватимуть у два етапи. На першому етапі педагогічна рада затверджуватиме орієнтовний план підвищення кваліфікації на наступний рік. Він має містити інформацію про загальну кількість вчителів, які планують професійний розвиток, основні напрями та перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. План має формуватись із урахуванням пропозицій самих вчителів. Другий етап розпочинатиметься після затвердження кошторису закладу освіти на відповідний рік і оприлюднення його керівниками закладів. Протягом 15 календарних днів після цього вчитель подаватиме пропозицію до плану підвищення кваліфікації, яка міститиме дані про:

• тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми;
• обсяг (тривалість);
• суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;
• вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання освітньої послуги.

Після цього пропозицію вчителя розглядатиме педагогічна рада, яка може уточнити її, наприклад, з урахуванням обсягу коштів, передбачених на підвищення кваліфікації. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників надає вчителям широкі можливості для професійного розвитку. Так, підвищувати кваліфікацію вони зможуть не лише у закладах освіти та наукових установах, а й користуючись послугами юридичних чи фізичних осіб, у тому числі й фізичних осіб – підприємців. Підвищення кваліфікації може відбуватись на спеціальних програмах або на семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах та стажуваннях.

Форми, види та суб’єкти підвищення кваліфікації вчителі обиратимуть самі згідно зі своїми професійними потребами.

СТОСОВНО БАТЬКІВ. ЩО ЗАКОН ДАЄ ДЛЯ НИХ
Насамперед, безпечніше середовище для дітей. Закон дає можливість батькам супроводжувати дитину з особливими освітніми потребами під час навчання, а також надає гарантії захисту учнів від булінгу. Окрім цього, документ передбачає обов’язкове навчання вчителів основам домедичної допомоги та закриває доступ у заклад особам, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканності дитини.

Щодо змін у галузі освіти ми звернулися до начальників відділів освіти міста і району.

Сергій Мельник, начальник міського відділу освіти:
– Ми дуже довго чекали на цей Закон, тому ставлюся до нього позитивно. Всі зміни, які відбуватимуться дають великі можливості розвитку і вчителів і учнів. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб вчитель сам змоделював форму навчання. Адже він як ніхто знає, що саме необхідно знати його учню і як це подати. В той самий час він може підвищити свою кваліфікацію. Ні для кого не секрет, як важко діти адаптуються в школі: спочатку в початкових класах 1-2 –му, потім, коли переходять в 5-й і відповідно старші класи. Ці переходи дуже впливають на психіку дитини, тому потрібно створити всі умови, щоб цей період проходив емоційно спокійно. А що стосується призначення директорів шкіл, то те, що вони будуть призначатися по контракту, буде стимулювати їх до розвитку і результативності.

Олена Пронозюк, начальник районного відділу освіти:
– Відповідно до цього Закону учню створюється максимум умов для результативного навчання. Він дає можливість кожному учню гнучко та з урахуванням власних потреб і талантів будувати своє навчання. Це важливо передусім для дітей з особливими освітніми потребами й тих учнів, що додатково поглиблено навчаються поза школою чи прагнуть навчатись вдома. Позитивом вважаю і те, що врахували адаптаційні періоди навчання. Також новий Закон встановлює державні гарантії на підвищення кваліфікації вчителя та передбачає його співфінансування з державного та місцевих бюджетів, можливість підвищувати кваліфікацію у недержавних провайдерів, створення нових центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Все це і багато іншого зробить надання освітніх послуг більш якісними і професійними.


Теги: нове в законі про освіту

Дивіться також:

Повернення до списку

Реєстрація
Забули пароль?
 
Увійти як користувач:
Увійти як користувач
Ви можете увійти на сайт, якщо ви зареєстровані на одному з цих сервісів:


Наша адреса: 
Україна,
м. Кам'янець-Подільський, 
вул.Соборна, 27.