Перейти на мобільну версію сайту


24.03.2017

СІМ РАЗІВ ПЕРЕВІР, ОДИН - ЗАДЕКЛАРУЙ

Найбільший успіх України в 2016 році - це, безперечно, електронне декларування, за яким свої доходи оприлюднили не лише народні депутати, а й чиновники різних рівнів.

До минулорічних 100 тисяч декларантів у 2017 році приєднається ще понад 700 тисяч нових. Перелік осіб, які зобов’язані на загал оприлюднити свої статки, значно розширився. Та чи всі справляються із цим нелегким завданням? Ми спробували дізнатися, наскільки емоційним стало цьогоріч е-декларування і хто потрапив у цей «зашморг».

декларації«ЗА-Е-ДЕКЛАРОВАНІ»
У 2016 році електронні декларації подавали президент, прем'єр, члени Уряду, заступники міністрів, керівники державних органів та їхні заступники; народні депутати України; близько 7 тисяч суддів; 10 тисяч прокурорів; 11 тисяч слідчих; 300 держслужбовців категорії «А»; 63 тисячі державних службовців категорії «Б»; 500 посадових осіб місцевого самоврядування 1-3 категорій.
У 2017 році цей список значно розширився. До декларантів першого етапу додали:
– депутатів місцевих рад (сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні ради);
– державних службовців категорії «В» (спеціалісти, провідні та головні спеціалісти в органах виконавчої влади, інші посадові особи нижче керівників структурних підрозділів та їхніх заступників);
– посадові особи місцевого самоврядування категорій 4-7 (керівники управлінь і відділів виконкомів, секретарі міських рад, міські голови міст районного значення, сільські та селищні голови тощо);
– військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв'язку та інших військових формувань;
– поліцейські;
– особи рядового чи начальницького складу ДКВС, податкової міліції, підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ;
– посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших державних органів;
– посадові особи юридичних осіб публічного права – ті, хто виконує адміністративно-господарські або організаційно-розпорядчі функції в державних та комунальних закладах, установах чи підприємствах, тобто не лише керівники чи їхні заступники, а й головбухи та керівники підрозділів, завідувачі відділів державних та комунальних установ, начальники цехів, особи, які керують ділянками робіт – майстри, виконроби, бригадири тощо).
– керівники закладів охорони здоров'я;
– керівники вищих навчальних закладів та їхніх заступники;
– усіх посадових осіб державних та комунальних підприємств.

Разом з цим, не є суб’єктами декларування жодного етапу працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування (секретарі, стенографісти, архіваріуси, діловоди, охоронці, якщо вони не виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції); посадові особи приватних підприємств, навіть якщо в них є частка державної або комунальної власності (водночас посадові особи державних та комунальних підприємств подають декларації); військовослужбовці строкової служби; приватні та державні нотаріуси, адвокати.

Також напередодні запуску 2-го етапу декларування Верховна Рада звільнила від обов'язку подавати декларації окремі категорії бюджетників. Зокрема, посадових осіб державних та комунальних закладів охорони здоров'я сільського та селищного рівня, посадових осіб інших закладів охорони здоров'я, якщо вони не є керівниками цих закладів; посадових осіб державних та комунальних дошкільних і шкільних навчальних закладів, посадових осіб вищих навчальних закладів нижче рівня керівників та заступників керівників цих закладів; посадових осіб закладів культури та мистецтва; посадових осіб державних або комунальних закладів у деяких інших сферах (соціального обслуговування населення; соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; науки; відновлення і збереження національної пам'яті; фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання).

ДЕ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ?
Із назви зрозуміло, що декларація подається в електронному вигляді, а отже - не важливо, знаєте ви ази комп’ютерної грамотності чи ні, заповнити документ мусите. Перш ніж зареєструватися на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, де у вас буде особистий кабінет декларанта, ви маєте отримати електронний цифровий підпис. Цей ключ видають в акредитованому центрі сертифікації ключів. Їх має фіскальна служба, але там черги такі, що, прийшовши зранку, можете бути мінімум сотим у списку.
Також отримати ключі можуть клієнти Приват-24. У цій системі є всі шанси обійтися без черг, якщо ви володієте комп’ютером та власне системою Приват-24.

ЩО ДЕКЛАРУЄМО?
Як і минулоріч, декларація складається з 16 розділів, які потрібно заповнити. Перш за все, це дані про декларанта, об’єкти нерухомості, рухоме майно, нематеріальні активи, отримані доходи, грошові активи, фінансові зобов’язання, видатки та правочини тощо.
Разом із цим, в 2017 році діє нова форма, в якій зазначені нові об’єкти декларування. До прикладу, якщо ви маєте земельну ділянку, на якій плануєте звести будинок, і, можливо, навіть заклали там фундамент для майбутнього житла, то ви це декларуєте, як об'єкт незавершеного будівництва.

Із 1 січня 2017 року у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування він має у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна письмово повідомити про це НАЗК. У розумінні статті 52 Закону № 1700 суттєвою зміною у майновому стані вважається отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. У 2017 році слід повідомляти НАЗК про майно чи дохід, вартість якого більша 80 000 грн.

Не забувайте про цінне рухоме майно – ювелірні вироби, твори мистецтва, електронні пристрої тощо, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів (137800 грн); подарунки, окремо у грошовій та негрошовій формах (більше 6890 грн) та грошові активи, якщо їхня вартість перевищує 68900 грн.

Також декларант зобов’язаний вказувати:
- юридичні особи, бенефіціарним власником (контролером) яких є він або члени його сім'ї;
– майно, формальним власником якого є третя особа, але його контролює і може фактично розпоряджатися ним декларант або член його сім'ї;
– інформацію про співвласників майна, а також про власників майна, яке знаходиться в оренді чи іншому користуванні декларанта та членів сім'ї;
– залишки коштів на будь-яких банківських рахунках, у тому числі поточних та карткових;
– кошти, позичені декларантом чи членом сім'ї одне одному або третім особам;
– нематеріальні активи – об'єкти інтелектуальної власності тощо;
– інформацію про роботу за сумісництвом;
– членство в громадських об'єднаннях та їхніх керівних, ревізійних чи наглядових органах.

Хоч закон про запобігання корупції передбачає прозорість та відкритість більшість даних для громади, проте існує і конфіденційна інформація, яка не повинна бути у відкритому доступі. До такої належить податковий номер, серія та номер паспорта, місце проживання, дата народження, повна адреса місця знаходження нерухомості декларанта або членів його сім'ї (оприлюднюється лише назва області, району та населеного пункту, де така нерухомість знаходиться).

Повна інформація з декларації доступна лише уповноваженим працівникам Національної агенції з питань запобігання корупції та правоохоронних органів. 

декларації-1ЩОБ НІКОГО НЕ ЗАБУТИ
Окрім власних доходів та видатків, декларант має зазначити відомості про членів сім’ї. До таких, зокрема, відносяться дружина/чоловік, навіть, якщо вони проживають окремо, але перебувають у шлюбі. Загалом члена сім’ї декларанта визначають за трьома характерними ознаками: спільне проживання, ведення спільного господарства та наявність взаємних прав і обов’язків, які мають характер сімейних. Отож, інформація про родичів декларанта (навіть близьких), які проживають окремо від нього – у декларації не зазначається, оскільки їх не вважають за законом членами сім'ї. Так саме для того, щоб особу вважали членом сім'ї, недостатньо спільної реєстрації місця проживання за однією адресою – визначальною є наявність зазначених вище ознак.

Крім цього, в законі не визначено, скільки повинно тривати спільне проживання. Як із цього приводу пояснюють у НАЗК, мова йде про останній день звітного періоду. Наприклад, якщо всі три ознаки наявні в особи за станом на 31 грудня, потрібно декларувати її як члена сім'ї у щорічній декларації.

Варто зауважити, що Закон дозволяє членам сім'ї відмовляти в наданні інформації, адже подання декларації – це обов'язок декларанта, і лише він несе відповідальність за достовірність даних. Але при цьому треба пам’ятати, що відповідно до закону, якщо хоча б одне поле в декларації позначено як «Член сім'ї відмовився надавати інформацію», така декларація повинна пройти повну перевірку, під час якої НАЗК перевірить усі дані як про суб'єкта декларування, так і про члена сім'ї.

ШТРАФИ СЕРЙОЗНІ
За порушення вимог фінансового контролю передбачена низка штрафних санкцій.
Якщо декларант невчасно подав декларацію (до 1 квітня поточного року) без поважних на те причин (хвороба, тривале відрядження, мобілізація), то на нього чекає адміністративна відповідальність (штраф від 850 до 1700 грн). За навмисне неподану декларацію передбачена вже кримінальна відповідальність!

За завідомо недостовірні відомості щодо майна, вартістю 160-400 тис. грн, передбачена адмінвідповідальність і штраф у ромірі 17-42,5 тис. грн. Якщо ж вартість майна сягає від 400 тис. грн, а ви про нього забули, то чекайте вже на кримінальну відповідальність, за якою криється штраф 42,5-51 тис. грн, громадські роботи чи позбавлення волі до 2-ох років, чи позбавлення права займати відповідні посади.

За описки чи ненавмисні помилки в декларації немає жодної відповідальності. Декларант має право право подати виправлену декларацію один раз впродовж семи календарних днів після подання відповідної декларації. Після цього терміну декларант також може внести виправлення, але тільки після повідомлення про це НАЗК і отримання відповідного дозволу. При цьому подання виправленої декларації не звільняє від відповідальності за завідомо недостовірну інформацію.

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

Розширення кола суб’єктів декларування вже цьогоріч викликало чималий ажіотаж. Під час семінарів для держслужбовців, на яких роз’яснювали, як правильно заповнювати декларації, чимало сільських голів висловлювали невдоволення системою, мовляв, деякі депутати сільських рад не тільки не знають, як працювати з комп’ютером, у селі інтернет з’являється декілька разів на місяць. Дивно це чути від людей, які взяли на себе зобов’язання розпоряджатися державними коштами...

В оприлюднені декларацій, безперечно, є один великий плюс: виборці знатимуть, кого обиратимуть, та як мінятимуться статки обранців протягом всього терміну каденції. 

КОРИСНІ FAQ
1. Якщо при заповненні електронної декларації у Вас виникли проблеми з відображенням розділів 3, 6, 11 декларації або некоректно відображається інша інформація, перевірте, яким інтернет-браузером ви користуєтеся. Така проблема може виникати при користуванні браузерами Mozilla Firefox, Yandex та інші. Для коректного відображення інформації фвхівці рекомендують при заповненні електронної декларації використовувати інтернет-браузер Google Chrome останньої версії.
2. Якщо виникли проблеми з електронним цифровим підписом при реєстрації, спочатку перевірте його за допомогою online-сервісу накладання електронного цифрового підпису на електронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign
Результатом успішної перевірки буде повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО».
Якщо при накладанні електронного цифрового підпису виникає помилка, зверніться до акредитованого центру сертифікації ключів, який вам видав ключ.
3. Якщо при вході до системи електронного декларування вам видається повідомлення: «Ви не підтвердили e-mail», перевірте поштову скриньку, яку ви вказали при реєстрації. Можливо, лист-підтвердження потрапив у папку «Спам». Перейдіть за посиланням у листі і завершіть процедуру реєстрації у системі.
Якщо лист не надійшов на поштову скриньку, можливо при реєстрації була вказана помилкова адреса електронної пошти, або у назві використовувались символи «-», «_». Також не рекомендується використовувати поштові скриньки, розташовані в домені RU (наприклад: хххххх@mail.ru).

У такому випадку, зареєструйте нову поштову скриньку з врахуванням наведених вище рекомендацій і зателефонуйте за номером 044–200-06-94 або напишіть листа на електронну пошту: support@nazk.gov.ua із зазначенням вашого П.І.Б., адреси електронної пошти, вказаної при реєстрації, і нової адреси електронної пошти. Вам на нову адресу електронної пошти буде надіслано повторно лист-підтвердження реєстрації.

4. Якщо ви вже зареєстровані в системі електронного декларування, але змінили електронний ключ, вам необхідно зайти на сторінку входу до системи https://portal.nazk.gov.ua/login і скористатись посиланням: «Я загубив/змінив свій приватний ключ». Відеоінструкцію по входу до системи з новим ключем можна переглянути за посиланням: https://nazk.gov.ua/news/nazk-nadaye-informaciynu-dopomogu-subyektam-deklaruvannya


Теги: декларація про доходи

Дивіться також:

Повернення до списку

Реєстрація
Забули пароль?
 
Увійти як користувач:
Увійти як користувач
Ви можете увійти на сайт, якщо ви зареєстровані на одному з цих сервісів:


Наша адреса: 
Україна,
м. Кам'янець-Подільський, 
вул.Соборна, 27.