Перейти на мобільну версію сайту


08.04.2016

РЕЄСТРУЄМО ПРАВИЛЬНО НЕРУХОМЕ МАЙНО

З 1 січня набрали чинності зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Цим законом розширено коло осіб, які мають право здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації прав. Про зміни в законодавстві «КлюЧу» розповіла приватний нотаріус Кам’янець-Подільського міського нотаріального округу  Світлана Мартинюк.

- З нового року реєстрацію прав здійснюють Міністерство юстиції України та його територіальні органи; виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації; акредитовані суб’єкти, - каже Світлана Омелянівна. - Зауважу, що виконавчі Світлана Мартинюкоргани місцевих рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

- Хто такі акредитовані суб’єкти?

- Це може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори, та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, та договір з іншим суб’єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом (у разі, коли акредитований суб’єкт здійснює повноваження винятково в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації прав). Акредитацію таких суб’єктів та моніторинг їхньої відповідності вимогам акредитації здійснює Мін’юст у порядку, встановленому Кабміном.

- Наскільки розширились чи, навпаки, звузилися функції нотаріусів?

- Їхні функції як державних реєстраторів прав розширилися, оскільки нотаріус може реєструвати права не тільки внаслідок вчиненої певної нотаріальної дії, але й без вчинення нотаріальної дії. Тобто, він може виконувати функції реєстратора виключно як реєстратор, а не нотаріус. Право власності на новостворене, реконструйоване, приватизоване, поділене, об’єднане майно, похідні права (право оренди тощо) реєструються нотаріусом за наявності всіх необхідних документів. Розглянемо, деякі з них на прикладах. Громадянин шляхом приватизації набув земельну ділянку. Щоб оформити своє право власності, він звертається до нотаріуса та надає такі документи: рішення сільської (селищної) ради, якщо земельна ділянка знаходиться в селі, чи міськради, якщо ділянка знаходиться в місті, про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність громадянину; паспорт; картку платника податків; у разі, якщо в документах, що подаються для реєстрації, відсутні відомості про кадастровий номер, також подається витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку; квитанції.
Або ж, двоє громадян вирішили поділити житловий будинок, який належить їм на праві спільної часткової власності, тобто кожен хоче мати свій окремий будинок. Для нотаріуса обидва громадянина подають документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав (далі ДРРП); технічні паспорта на новостворені об’єкти нерухомого майна; документ, що підтверджує присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна окремої адреси (рішення); договір про поділ житлового будинку; паспорти громадянина України; картки платника податку; квитанції. Що ж стосується земельної ділянки, то перелік буде такий же, однак замість технічних паспортів подаються витяги з Державного земельного кадастру на дві земельні ділянки, які створені шляхом поділу.

Інший випадок: людина втратила (пошкодила чи зіпсувала) відповідний державний акт на право власності чи постійного користування земельною ділянкою. Вона звертається до нотаріуса та надає такі документи для реєстрації права власності: копію примірника втраченого (пошкодженого чи зіпсованого) державного акту; оголошення про втрату документа у друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа); коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, також подається витяг із Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку; паспорт, картку платника податків; квитанції.

Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються: документ, що, відповідно до вимог законодавства, засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна та документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків надання відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинки). Однак це не вичерпний перелік, адже до уваги береться рік закінчення будівництва, яке це саме нерухоме майно (квартира, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них тощо, об’єкти державної чи комунальної власності), яким шляхом воно було створене (новозбудоване, реконструйоване, майно передане з державної власності у комунальну чи навпаки тощо).

- Протягом якого терміну нотеріус, що виступає у ролі державного реєстратора, зобов’язаний зареєструвати право на нерухоме майно, та чи впливають терміни на сплату адміністративного збору?

- З початку 2016 року скорочено строк проведення державної реєстрації з 15 до 5 робочих днів. У зв’язку з цим встановлено диференційований підхід до сплати адміністративного збору, залежно від строків проведення державної реєстрації. Для прикладу, за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, що не перевищує 5 робочих днів (від 3 до 5 робочих днів), громадянин сплачує 0,1 розміру мінімальної заробітної плати. Якщо ж реєстрацію потрібно провести у строк два робочі дні, відповідно витрати за проведення цієї операції становлять одну мінімальну заробітну плату. Якщо необхідно зареєструвати протягом 24 годин (крім вихідних та святкових днів) з моменту прийняття заяви (більше 2 годин, але до 24 годин) - це, відповідно, тягне за собою суму в дві мінімальні заробітні плати. За реєстрацію речових прав на нерухоме майно протягом двох годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви доведеться заплатити адміністративний збір у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат. Також запроваджено принцип екстериторіальності в межах області для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

- Світлано Омелянівно, після реєстрації права власності на новостворене нерухоме майно, без вчинення нотаріальної дії, коли Ви дієте винятково як реєстратор, а не нотаріус, чи отримує людина на руки свідоцтво про право власності на нерухоме майно?

- До 2016 року державна реєстрація права власності на квартиру чи інше нерухоме майно завершувалася видачею Свідоцтва про право власності на нерухоме майно та Витягу з ДРРП про реєстрацію права власності. З 2016 року реєстрація завершується формуванням Інформаційної довідки з ДРРП для подальшого використання її власником. Отже, якщо державну реєстрацію права власності на нерухоме майно проведено без видачі документа, що посвідчує таке право, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформаційної довідки з ДРРП, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Після внесення всіх відомостей до ДРРП нотаріус формує інформацію з нього, яка розміщується на веб-порталі Міністерства юстиції України. Заявник має можливість переглянути цю інформацію, завантажити та у разі необхідності роздрукувати. Інформацію з ДРРП за бажанням заявника може надавати в паперовій формі нотаріус із врахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, роздрукувавши за допомогою програмних засобів ведення ДРРП на аркуш паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків. На цьому аркуші нотаріус НЕ ставить підпис та печатку.

Не варто хвилюватися, коли ви придбали нерухоме майно, і після посвідчення нотаріусом договору відчуження чи видачі свідоцтва про право на спадщину, він вам повідомляє, що оригінал цього договору чи свідоцтва залишається в нотаріуса до проведення повної реєстрації. Оригінал договору чи свідоцтва про право на спадщину зобов’язує нотаріуса залишати в себе - це закон. Право власності в особи виникає з моменту державної реєстрації заяви в ДРРП. І в день, коли нотаріус вам призначив прийом ви отримаєте на руки договір чи свідоцтво та Інформаційну довідку, в якій саме ви будете зазначені власником того чи іншого нерухомого майна, яке ви придбали.

- Чи займаються нотаріуси реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців?

- З 1 січня повноваження з питань реєстрації таких осіб передано виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації, нотаріусам, а також юридичним особам публічного права за умови їхньої акредитації в установленому порядку. Щодо цього виду реєстрації, то діє принцип екстериторіальності, однак вже не тільки в межах області, а в межах України. Тобто в державного реєстратора міста Кам’янця-Подільського можна зареєструвати приватне підприємство, місцезнаходження якого є в Києві чи будь-якому місті України.

Теги: реєстрація, реєстраційна служба, нотаріус, Світлана Мартинюк

Дивіться також:

Повернення до списку

Реєстрація
Забули пароль?
 
Увійти як користувач:
Увійти як користувач
Ви можете увійти на сайт, якщо ви зареєстровані на одному з цих сервісів:


Наша адреса: 
Україна,
м. Кам'янець-Подільський, 
вул.Соборна, 27.